15 min samtale

Så, hva er egentlig Ayurveda?

Selve ordet Ayurveda er satt sammen av de to ordene “Ayur” som betyr liv, og “Veda” som betyr vitenskap, eller kunnskap. Hele ordet oversetter derfor til “ kunnskapen om livet, eller vitenskapen om livet”. Det er et gammelt helhetlig healing system fra India med røtter mer enn 5000 år tilbake i tid. Trolig er det ennå eldre, og det sies å være det eldste helhetlig helsesystemet som eksisterer.
 
Ayurvedisk medisin ser menneske som en helhet, hvor kropp, sinn og sjel er direkte koblet sammen. Målet er å fremme helse og vitalitet for et langt og sunt liv hvor vi alle har muligheten til å utføre vår Dharma, livs-mening. I motsetning til vestlig medisin jobber Ayurveda forebyggende og er opptatt av å finne roten av et problem, slik at vi kan snu ubalansene og få kroppen tilbake til sitt utgangspunkt.En Ayurvedisk behandler ser til kosthold, livsstil og urter for behandling av klienter. Målet er å hjelpe klientene med å få bevissthet rundt sin egen kropp, slik at de selv kan gjenkjenne når de er i- og ut av balanse.
 
Ayurveda følger naturens sykluser og lever i takt med sesongene og elementene rundt oss. Alt i universet, inkludert oss mennesker, er bygd opp av tre doshaer, som igjen er bygd opp av ulike elementer. Hver av oss har en helt unik sammensetning av doshaene, og dette gjør av vi alle har individuelle behov.

TRE DOSHAER: KAPHA, PITTA OG VATA

KAPHA 

jord og vann.

PITTA

ild og vann

VATA

luft og rom

Hver av disse doshaene har sine unike oppgaver. Selv om vi alle består av alle tre doshaene, er det vanlig å ha mer av en eller to doshaer i sin konstitusjon, noe som bestemmer både fysiske, emosjonelle og mentale trekk. Doshaen som er mest dominant i oss er også den som er mest sannsynlig å gå ut av balanse. Når vi lærer å forstå vår unike sammensetning kan vi adoptere rutiner, vaner og kosthold som er stabiliserende for oss. Det er blant annet dette Ayurveda kan hjelpe oss med.
Gjennom en konsultasjon med en Ayurvedisk behandler vil du få vite din unike sammensetning av doshaer (Prakruti), samt dine ubalanser (Vikruti). Dette finner behandleren gjennom en rekke ulike teknikker, som blant annet takling av puls, fysisk evaluering, inntaksskjema og spørsmål. Deretter vil du bli gitt ulike anbefalinger innen kosthold og livsstil, samt urter ved behov, som du kan adoptere for å reversere dine ubalanser og symptomer. Jo mer vant vi blir til å gjenkjenne kroppens ulike stadier, jo enklere vil det bli å legge merke til hva som bringer oss ut av balanse. Ayurveda gir oss verktøyene til å selv bli vår egen behandler og healer.

For mer informasjon om ayurvediske konsultasjoner

Klikk her